Velkommen til årsmøte.

Det innkalles med dette til årsmøte i Kor-i-Lia tirsdag 5. mars 2023 kl. 19.00 Sted: Blystadlia skole

Saksliste iht korets vedtekter

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtesekretær
  3. Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen
  4. Valg av 2 medlemmer til tellekorps
  5. Møteinnkalling og saksliste
  6. Styrets beretning
  7. Regnskap
  8. Budsjett
  9. Valg

Velkommen!

Styret i Kor-i-Lia
v/styreleder Janicke Ringlund