Dirigenten vår

Dirigenten vår heter Anna-Karin Munkejord.
Hun tiltrådte i september 2021, midt i pandemien og nedstengingen. Hun ble imidlertid en drivkraft i arbeidet med å få koret igjennom denne vanskelige perioden, og var og er en stor motivator og inspirator. Anna-Karin er utdannet sangpedagog og har sitt daglige virke ved Lillestrøm videregående skole. Hun er medlem i sang- og kabaretgruppa Stilett