Kontingent for våren 2024

For å ha stemmerett på årsmøtet 5.mars må kontingent for våren være innbetalt.

Beløp: 1000 kr

Kontonr 9006 31 16679

Frist: 1.mars

Hilsen Randi kasserer