Til medlemmene i Kor-i-lia

Styret innkaller herved til årsmøte i Kor-i-lia

Årsmøtet avholdes  5 mars 2024 på Blystadlia skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13/2-2024 til janickeringlund@gmail.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.  Dokumentet vil bli sent ut på e-mail.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha betalt kontingent eller være fritatt for dette.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Kor-i-lia