Øvelsen 5 desember flyttes til Ravinen, fleksisal.