Referat fra styremøte 21.11.2023 er publisert, se “Medlemmer/Dokumentarkiv/Styre-møter/2023”.