Referat fra styremøte 19.09.2023; du finner det under “Medlemmer/Dokumentarkiv/Styre-møter 2023”