Referat fra medlemsmøtene 29.08.2023 og 26.09.2023 er lagt ut under “Medlemmer/Dokumentarkiv”.