Referat fra styremøte 29.08.2023 (du finner det under “Medlemmer/Dokumentarkiv/Styre-møter 2023”).