Viktig melding ang. søndagen.

Punkt 1  Korene bør møte i god tid ved personalinngangen til operaen.  Det vil si senest 09.45. på sjøsiden av bygget.

Punkt 2  De som er utpekt av korene til å kontrollere at bare kormedlemmer får komme inn går først inn, og tar med medlemslisten og krysser av for fremmøtet.  Ved skranken i foajeen er det to sluser hvor bare en person ad gangen kan komme gjennom.  Dette vil ta tid.  Husk vi er 75 personer.

Punkt 3  Til høyre etter slusen er det to heiser med begrenset kapasitet.  Vi skal opp i 3. etasje.  Fyll opp i heisene etter hvert og ta heisen opp snarest.  I tredje etasje tar vi korridoren rett frem slik at vi har utsikt gjennom store vinduer til atriet hele tiden på høyre hånd.  Følg denne korridoren til enden.  Da er dere ved Korsalen hvor vi skal være den førte timen.  Rett overfor ligger Balettsalen hvor et enkelt kor skal være ad gangen.

Punkt 4  I Korsalen er det stoler til alle  men ingen stoler må flyttes på.  Stolene er merket med navn og er ment for Operakoret og tilpasset medlemmene i dette.  Bruk stolene med forsiktighet.