HURRA :-)

Vi har blitt valgt ut til å bli med på kurset den 10 september, Koret på scenen, i Operaen 🙂

Hold av datoen. Opplegget rundt seminaret vil vi få nærmere informasjon om i august.

God sommer 🙂