Til informasjon mail fra Rælingen kommune:

Emne: Invitasjon til å arbeide dugnad som valgmedarbeidere for lag og foreninger

Hei.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget avvikles i Rælingen 10. og 11. september.

Vi har noen ledige plasser som ikke er fylt i de fleste valgkretsene,  og ønsker å tilby lag og foreninger som ikke får medlemsstøtte, å kunne jobbe «dugnad» for foreningen sin. «førstemann til mølla»-prinsipp.


Å være valgmedarbeider innebærer å være med i valglokalet, hjelpe, veilede, holde orden og etterfylling av stemmesedler i valgavlukkene med mer.

Det er ganske lange dager, fra ca kl. 12.00 – 21.00 søndag, og 13.00 – 22.00 mandag.  Mandag skal stemmesedlene telles opp i valgkretsen etter stengetid, og det skal ryddes i valglokalet.

Dersom det er ønsket, kan f.eks to personer dele en dag, godtgjøring blir da for en dag. De som har vært med tidligere sier det er en lang men veldig hyggelig dag!

Valgstyret har vedtatt godtgjøring på kr. 2,400,- pr dag.

Det bli en opplæringssøkt i kommunestyresalen på ca 2. timer uken før valget, dato er ikke fastsatt enda.


Dersom dette kunne være interessant for noen av deres medlemmer, er det fint om dere kan videresende den til deres medlemmer som da kan ta kontakt med meg, så snart som mulig, helst før 1. juli.

Vi har også behov for å ha noen på en reserveliste slik at vi kan fylle på i valglokaler ved evt forfall/sykdom og annet.

Kontaktinformasjon:  wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no   tlf. 901 25 738Med hilsen

Wenche F. Rustad
formannskapssekretær Tlf: 901 25 738