Til dere som vil synge på Petrinehøy 17 mai:

Jeg fikk følgende mail:

Hei!

Felleskor til 17.mai

Øvelser:

Mandag 8.mai kl.19.00-20.30, Heimen grendehus

Torsdag 11.mai kl.18.00-19.00 (kun kor) 19.15-20.00 (kor+korps)

Onsdag 17.mai, kl.07.30 Oppvarming i ØRK. 08.00 Opptreden Petrinehøy

Sanger:

Norsk fedralandssang (Gud signe Norigs land)

Fedrejord

Det går et festtog gjennom landet

Ja, vi elsker (unisont)

Med vennlig hilsen

Ingrid Dominique

Sangpedagog i Rælingen Kulturskole

ingrid.dominique@ralingen.kommune.no 934 13 832