Vi har blitt invitert til å synge17.mai. på Petrinehøy. (Se nederst i saken ang.øvelser til dagen)

Program for 17.mai

Skolekorps og Musikklag på plass kl 07.45.

Flaggheis ved Rælingen Speidergruppe kl.08.00

Flaggsignal Leif Thingsrud.

Felleskoret synger  “Gud signe Norigs land “

Korpsene spiller “Ved Rondane”

Korpsene spiller “Gammel Jegermars”

Tale ved Ordfører Ståle Grøtte..

Bekransning bauta ved ordfører og HV

Felleskoret fremfører “Fedrejord”

Felleskoret og korpset fremfører “Det går et festtog gjennom landet”

Dirigenter : Ingrid Dominique og ………

Avlutter med “Ja vi elsker ” 3 vers.

Ekstra øvelse 17.mai sanger.

Mandag 8.5. Kl 19.00 på Heimen 

Torsdag 11.5. Kl 18.00 på Ravinen. 

Mandag 17.mai kl  07.30 ØRK. 

Sanger :

Norsk Fedralandssong 

Fedrejord 

Det går et festtog gjennom landet 

Ja vi elsker