Innkalling til årsmøte i Kor-i-lia

Det innkalles med dette til årsmøte i Kor-i-Lia tirsdag 9. mai 2023 kl. 19.30 Sted: Lørenskog sykehjem

Saksliste iht korets vedtekter

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av møtesekretær
  3. Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen
  4. Valg av 2 medlemmer til tellekorps
  5. Møteinnkalling og saksliste
  6. Styrets beretning
  7. Regnskap
  8. Budsjett
  9. Valg

Det vil bli servert Pizza og brus. Velkommen!

Styret i Kor-i-Lia
v/styreleder Janicke Ringlund

Vedlegg til innkallingen:

6  Årsberetning 2022
7  Årsregnskap 2022
8  Budsjettforslag 2023
9 Valgkomiteens forslag til styre og utvalg

https://www.korilia.no/wp-content/uploads/2023/04/Arsrapport2022.pdf

https://www.korilia.no/wp-content/uploads/2023/04/Regnskap-2022-Kor-i-Lia.pdf

https://www.korilia.no/wp-content/uploads/2023/04/Styrets-forslag-til-budsjett-2023-Kor-i-Lia.pdf

https://www.korilia.no/wp-content/uploads/2023/04/Kor-i-Lia-valg-2023.pdf