Referat fra medlemsmøte 21/3-23

Referent Eva Killi

Agenda

  1. Hjemmesiden vår – fungerer det greit?
  2. Arrangementer 2023
  3. Årsmøte
  4. Økonomi
  5. Eventuelt

Hjemmesiden vår – fungerer det greit?

Hjemmesiden er godt brukt, mange positive tilbakemeldinger.

– Det har vært noe forvirring ifm. påmeldinger etc., så fint å få tilbakemeldinger via epost/sms slik at det kan ryddes opp.

– Registrering (Påmelding – Ja/Nei): Kun fravær-melding ved vanlige korøvelser (alternativ ja for oppmøte her vil utgå), for arrangementer/medlemsmøter etc. skal medlemmene registrere deltakelse (ja/nei) i systemet. Janicke kontakter Leif for at frammøteregistreringer kan bli liggende tilgjengelig lenger enn i dag.

– Forslag om at informasjon om bruk av MuseScore legges ut på hjemmesiden. Terje følger opp.

– Forslag om at korets repertoar kan legges ut under «Om oss», for å vise hvilke sanger (eks. jule-/bryllupssanger) vi kan synge. I tillegg kan eks. lydopptak legges ut der. Generelt kan hjemmesiden (for de som ikke er logget inn) klart forbedres.

– Facebook brukes fremdeles for å kommunisere/chatte oss imellom. Eller evt. Messenger for mindre grupper.

– Hjemmesiden er hele tiden under utvikling. Bra å få tilbakemeldinger og ønsker.

Arrangementer 2023

Drøbakfestivalen: Koret deltarlørdag 3. juni. Bindende påmelding legges ut på hjemmesiden (en for konsert og en for konsert + festmiddag). Deltakeravgift per person kr 150. Festmiddag kr 750.

Anne sjekker opp mer info. Vi kan ta felles buss, evt. sammen med et annet kor.

Fjerdingbyfestivalen: Koret deltar søndag 4. juni.

Strømmen kirke v/ Rotary: Koret deltar mandag 18. desember.

Vår Jul konsert (m/ bl.a. Arredondo, Ormåsen, Ingebrigtsen): Koret deltar i to konserter i Lillestrøm kirke tirsdag 19. desember. Opplegget er at vi synger to sanger fra deres repertoarliste.

Annet (foreløpig i tenketanken/uavklart):

– Evt. julekonsert med Lørenskog mannskor.

– Evt. minikonsert ifm. julegrantenning i Blystadlia.

– Evt. synge på et sykehjem (eks. Rolfsrudhjemmet eller Løvenstadtunet).

– Erfaringen fra konserten sammen med Dur&Moll forrige lørdag var vellykket, og kanskje kan noe lignende være aktuelt for oss? Koret har tidligere hatt en type «dagkafé» med konsert i Strømmen kino, Folkets hus.

Tur 2023-24: Reisekomiteen v/ Hege og Randi B.V. ønsker innspill på forslag til tur i år eller neste år, så send gjerne en epost.

Anna-Karin nevnte tanken om evt. deltakelse på en sangkonkurranse (åpen klasse/lavterskel) i Norrkjøping sangfestival i Sverige, dette kan evt. bli et tur-forslag for neste år.

Terminlisten vil bli lagt ut på hjemmesiden (Kalender). Datoer for evt. foreløpige arrangementer (ikke enda avklart) settes opp for at medlemmene tidlig kan holde av tiden.

Årsmøte

Årsmøte i år blir tirsdag 9. mai. Det undersøkes om vi kan ha møtet i tilslutning til sang på eks. Rolfsrudhjemmet i Lørenskog.

Valgkomiteen, v/Anne Karin S. og Bjørg, skal finne kandidater til det nye styret (2 personer på valg) og alle utvalgene. Det oppfordres til å påta seg verv i koret

Økonomi

Randi B.V. skal sende en epost til medlemmene vedr. innbetaling av den halvårlige kontigenten (kr 1000), og minner samtidig på at den må være innbetalt for å være stemmeberettiget ved årsmøtet.

Eventuelt

-Anna-Karin har foreslått stemmeøvinger fra april etter påske og ut mai. Hun setter opp liste, ca. ½ time per gruppe, og det blir 2-3 ganger per stemmegruppe før korøvelsene. Alle er enige om at det er en god ide.

– Enighet om at vi nå må få fortgang i avklaringen om korantrekk. På årsmøtet skal det opprettes en ad hoc komite og vi skal videre sette av en dato for fotografering.

-Fungerer ordningen med å sette ut stoler/rydde etc. ved øvelser? Ja, stort sett, men det faller ofte på de som kommer først. Avhengig av at noen åpner. Det er Janicke og Rebecca som har nøkler. Hvis det er noen på musikkrommet for tidlig-øving, kan man evt. gå opp på balkongen via husveggen og banke på der:).

-Repertoar til Drøbakfestivalen er så langt Summertime. Musikkutvalget v/ Hege, Kurth og Bjørg mottar gjerne forslag til sanger.

-Anna-Karin ønsker at man deltar på siste øvelse før en konsert man skal være med på.