Info om korfesten på Leirsund.

  • Kor cafe med Skjetten Dur&Moll – starter kl. 18
  • Vi skal synge for hverandre, og for publikum som kommer for å ta en kopp kaffe og høre på korsang
  • De kaller det for “Løs snipp” fordi det er mulighet for å kjøpe vin, pølser og kaffe/kaker.
  • Skjetten Dur&Moll har avtalt oppmøte kl. 17.30
  • Vi avtalte oppmøte for oss kl. 17 – for å kjøre gjennom programmet en gang
  • Det er salg av kaffe, kaker, pølser og vin
  • Billettpris for publikum er kr 200. Da får de et glass vin inkludert i billetten.
  • Koristene betaler ingen ting, men kan kjøpe kaffe, kaker, pølser og vin
  • Vi kan fortsette “festen utover”…..
  • NB Det er ikke lov å ha med medbrakt vin. D

Adresse: Leirsund Velhus, Branderudveien 10, Leirsund