Rekkefølge korfest 18. mars

Blåklokkevikua

Den du veit

Så skimrande var aldrig havet

Sixteen tons

An irish blessing