Vi har blitt invitert på fest 🎶🤸🕺

Følgende mail har jeg fått:
Skjetten Dur&Moll skal ha en aften på Leirsund velhus 18.mars kl 18. Vi kaller kvelden for Løs snipp og har gjort dette i flere år. Vi pleier å invitere et annet kor med egne gjester. Dere har jo vært med oss tidligere i Strømmen Folkets hus. Vi vokser ut av de lokalene 😳
Med bare to kor får vi sunget masse. Dere er jo trimmet med konsertrepertoar om dagen 🥰
Løs snipp fordi vi serverer vin mm og tar en svingom etterpå.