Her er planen for gudstjenesten på mandag.

Vi møtes kl. 1800 Strømmen kirke 🙂 Ha en god helg <3

Rotarygudstjenesten 2022

Strømmen kirke 19.desember 2022

Velkommen til gudstjeneste v/president i Strømmen Rotary

Korsang v/ Kor – i – lia
«Joy yo the world»

Salme
Velsigna du dag over fjordan, velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan om håp og ei utrakt hand.
Verg dette lille du gav oss den dagen du fløtta oss hit,
så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit

Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visserlig sanna: vi e hardhausa vi som Du.
Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem
mot lyset og adventstida, d’e langt sør til Betlehem

Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor!
Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord
Du ser oss i mørketids landet. Du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord

Inngangsord – inngangsbønn

Bønnerop

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg.
Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg.
Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Lovsang

L: Ære være Gud i det høyeste.
A: Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.

Tekstlesning
L: La oss høre Herrens ord.
Juleevangeliet leses av Gunnar Aagaard

Salme
Glade jul, hellige jul! Engler daler ned i skjul.
Hit de flyver med paradisgrønt;
hvor de ser hva for Gud er skjønt, /: lønnlig i blant oss de går. :/

Julefryd, evige fryd, hellig sang med himmelsk lyd!
Det er engler som hyrdene så, den gang Herren i krybben lå,
/: evig er englenes sang. :/

Fred på jord, fryd på jord, Jesusbarnet blant oss bor!
Engler synger om barnet så smukt, han har himmeriks dør opplukt. /: Salig er englenes sang. :/

Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned.
Engler bringer til store og små bud om ham som i krybben lå.
/: Fryd deg, hver sjel han har frelst! :/

Preken

Korsang ved Kor –i – lia
«Jul, jul» og «Himlen faller ned»

Salme
Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Nå gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru satt i lønn, hun satt i lønn, og fødte himlens kongesønn. Halleluja, halleluja!

Hun la ham i et krybberom, et krybberom. Guds engler sang med fryd derom. Halleluja, halleluja!

Men okse der og asen stod, og asen stod, og så den Gud og Herre god. Halleluja, halleluja!

Han selv som er Guds eget Ord, Guds eget Ord, han kom i kjød og ble vår bror. Halleluja, halleluja!

Lov, takk og pris i evighet, i evighet, den hellige Treenighet! Halleluja, halleluja!

Forbønn

Etter forbønnen ber vi sammen:

Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Korsang ved Kor – i – lia
«Walking in the air» og «Air»

Salme
Deilig er jorden – koret synger de to første versene, menighet og kor synger det tredje verset sammen:

Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!

Velsignelsen
L: La oss prise Herren.
A: Gud være lovet. Halleluja, halleluja, halleluja.
Alle reiser seg
L: Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred (†)
M: Amen

3 x 3 slag med klokken

Postludium

Kollekten i dag går til Romerikes krisesenter.
Offeret tas opp ved utgangen etter gudstjenesten

Etter gudstjenesten er alle hjertelig velkommen til kaffe på menighetshuset

Medvirkende:

Prest: Anne Dalen
Kantor: Vidar Sæther
Kor: Kor – i – Lia
Kirketjener: Geir E. Svendsen