MuseScore fil av “An Irish Blessing”

Notene til An Irish Blessing er nå klar i MuseScore. Dere finner også PDF filer på stemmen.

Hilsen Terje.