Endret turinformasjon for Kor-i-Lia 200718

Se dokumentet Bratislava for sankor nr. 10