Dirigenten 

heter Anna-Karin Munkejord. Hun tiltrådte i september 2021, midt i
pandemien og nedstengingen. Hun ble imidlertid en drivkraft i
arbeidet med å få koret igjennom denne vanskelige perioden, og var 
og er en stor motivator og inspirator. Anna-Karin er utdannet sangpedagog
og har sitt daglige virke ved Lillestrøm videregående skole. Hun er medlem i
sang- og kabaretgruppa Stilett